Jordbruket
Avdelera
Här på gården finns 100 mjölkande kor samt ca 150 ungdjur, 2 st hästar

Bildgalleri

Traktorer

Jordbruksmaskiner

Snöplogning

Tvättning av ungdjursladugården

Koladugården

Bilder från bygget av robotstallet